Yıl: 2023

EMRİHAK

Henüz sura üflenmediyse neyin telaşıdır bu Koşunca kaçılır mı namûtenahi kederden Mahkeme-i kübra’da dirhem hesabıdır

ÇALABIN İZİNDE ÖMÜR

                                                           Yunus EMRE  (Ö.720/1320) Mutasavvıf Türk şairi. Yunus Emre tarihte bilinen en iyi mutasavvıflardan biridir.

ÜNLEME

Gece, tam yere iner. Çaydanlık, nefes nefese homurdanır, Memleketin ciğerine katranlar çekilir, Sokak lambası büker