Yıl: 2023

ÇALABIN İZİNDE ÖMÜR

                                                           Yunus EMRE  (Ö.720/1320) Mutasavvıf Türk şairi. Yunus Emre tarihte bilinen en iyi mutasavvıflardan biridir.

ÜNLEME

Gece, tam yere iner. Çaydanlık, nefes nefese homurdanır, Memleketin ciğerine katranlar çekilir, Sokak lambası büker

ARASTE

çürümüş hissettiren sırt ağrısı, iz bırakır yüzümde yüzümde, nefes nefese rahvan ifadesi belirir gözüme toplanır,