Büyük Türk milleti!

Asırlara dayanan, asırlara bakan ve asırlarca süreceğine inancımız olan Türk tarihinin yalnızca ufak bir safhasında bulunuyoruz.

Bu safha; Türk’ün dünüyle küs, bugünüyle kavgalı ve geleceğinden umutsuz olduğu bir safhadır.

Bu safha; gerçeğin, acı gerçeğin üzerinin sis perdesiyle örtüldüğü bir safhadır.

Bu safha; çevresinde olan-biten meselelere bakmaya vakit ayırmayan mensuplarının, Türk milletine aidiyetinin yok olduğu bir safhadır.

Türk milletinin bu süreci atlatmasına öncü olacak unsur, Türk milliyetçiliğidir. Bir avuç Türk milliyetçisi olarak, Türk milliyetçiliğinin kültürel varlık iddiasını kuvvetlendirmek niyetiyle yola çıkmış bulunuyoruz.

Kültür; dünü-bugünü-yarını müteselsil olarak bağlayan en önemli nesnedir. Dünümüzle barışmak, bugün huzurlu ve gelecekte mutlu olmak yalnızca kültüre sarılmakla mümkündür.

Gerçek; tarih algımızın, kültürümüzün ve dilimizin korunup-geliştirilmesiyle yerli yerine oturacaktır.

Unutulmamalıdır ki; “İnsanoğlu çevresinde olan bitene karşı bilgisiz olma hürriyetine sahip değildir.”

Türk milliyetçiliğinin Türkiye’de, Türk milletinin Dünya’da yeniden kültürel iktidarının sağlanacağı inancıyla; zafer yemini (Misak-ı Zafer) ediyoruz.

TANRI TÜRK’Ü KORUSUN!