Asım Can Öztürk

Erciyes Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi Tarih Ana Bilim Dalı - Genel Türk Tarihi Bilim Dalı.