Cumhuriyet halkın yönetim biçimi olarak ilk kez Romalılar tarafından uygulanmış