“Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa şiir, ezgi ile