ÖZET Osmanlı Türkiye’sinde Türkçülük düşüncesi 19. Yüzyılda oluşmaya başlamıştır. Türkçülük