(1207-1273)                       Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair.  Otuz