Büşra Yıldız

ÇALABIN İZİNDE ÖMÜR

                                                           Yunus EMRE  (Ö.720/1320) Mutasavvıf Türk şairi. Yunus Emre tarihte bilinen en iyi mutasavvıflardan biridir.