Öz    Bir toplumun kalkınabilmesi için cinsiyet farkı gözetilmeksizin iş