Giriş: Türkçe eğitiminde farklı türlerde anlatım tarzları vardır. Bunlar genel