Yaratanın emri ile, Söz ittifakı yapalım. “Evet” de, düşelim dile.