Şiir

Bâridâne Gazel

Eşiğinde tûfânlar koparken kavimler beni sorardı Şöhretim Nûh’un gemilerini dahi alacaya boyardı Günâhını yazan melek

Davetsiz Şiir

Sana kanımdan süzdüğüm sözlerle geldim Kaybolduğum ormanda yundu gözlerim Ulu kayın ağaçlarının Buz sıcağı, korkak

Yüzleşme

Hey sen şimdi bir tatlı su balığı hükmünde Halkların kardeşliği hümanizm insanlık Sende beşer sevgisi