Dağlara Bakmak Hey bre dağ gövdeli ataların ufarak Ve aklı