“Türk oğluyuz, Türk oğluyuz

Ünvânlı, nâmlı, şânlıyız

Allah deyû harb ederiz

Var nusrete îmânımız.”

Kurtarıcımız, Başkomutan, Başöğretmen, Meclis Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı, Anafartalar Kahramanı gibi sayısız ünvan verilen ve yakıştırılan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Paşa…

Büyük bir gürültüyle tarih sayfalarına gömülen Hasta Adam’ın içerisinden çıkarak bu yeni Türk Devletini kuran ve kurduğu bu yeni devleti de biz gençlere emanet eden Türkmen Bey’i…

1902’de Teğmen, 1903’te Üsteğmen, 1905’te Kurmay Yüzbaşı, 1907’de Kıdemli Yüzbaşı, 1911’de Binbaşı, 1914’te Yarbay, 1915’te Albay, 1916’da Tümgeneral rütbesine eriştikten sonra 8 Temmuz 1919’da Osmanlı Ordusundan istifa…

5 Ağustos 1921’de Başkomutan, 19 Eylül 1921’de ise Mareşal ve Gazi ünvanlarını kazanmış bir Başbuğ!

Tüm bu serüvenin sonunda ise kendisine verilmiş olan en büyük rütbe; Türklerin Babası anlamına gelen “Atatürk” soyadı…

 

“KANUN

Kemal öz atlı Cumhur Reisimize verilen soy adı
hakkında kanun

Kanun No: 2587                                       Kabul Tarihi: 24/11/1934

Madde 1 — KEMAL öz atlı Cumhur Reisimize ATATÜRK soy adı verilmiştir.

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur.”

 

“24/11/1934 tarih ve 2587 sayılı kanunla Kemal Öz
adlı Türkiye Cumhur Reisine verilen “ATATÜBK,,
adının veya bunun başına ve sonuna söz konarak
yapılan adların hiç bir kimse taralından alınamayacağını buyuran kanun

Kanun No: 2622                     Kabul Tarihi: 17/12/1934

Madde 1 — Kemal Öz adlı Türkiye Cumhur Reisine
24/11/1934 tarih ve 2587 sayılı kanunla verilmiş olan ATATÜR K
soy adı yalnız tek şahsına mahsustur, hiç kimse tarafından
öz ve soy adı olarak alınamaz kullanılamaz ve kimse tarafından hiç bir suretle bir kimseye verilemez.

Madde 2 — “ATATÜRK» adının başına ve sonuna başka
söz konarak öz ve soy adı alınamaz ve kullanılamaz.

Madde 3 — Bu kânun hükmü 24/11/1934 tarihinden başlar.

Madde 4 — Bu kanunun hükmünü yerine getirmeğe Dahiliye Vekili memurdur.
18/12/1934″

Kaynakça:

T.C. Resmi Gazete, Sayı: 2865

T.C. Resmi Gazete, Sayı: 2888, Sayfa: 4565

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

You may also like