Bildiğimiz üzere Tarım, Bitkisel ve Hayvansal Üretim olarak iki ana grupta inceleniyor. Kırım dosyamızın bu yazısında Kırım’ın Hayvancılığı üzerine bildiklerimi ve araştırmalarımı sizlere aktarmaya çalışacağım.

Bir milletin ayakta kalmasına yardımcı olan en büyük etkenlerden biri, üretmektir. Üretmediğiniz takdirde başkalarına muhtaç kalırsınız. Biliyoruz ki hayvansal ürünlerden aldığımız proteinleri herhangi başka bir üründen alamıyoruz. Bu bağlamda kırmızı et ve beyaz et insan yaşamının olmazsa olmazlarından.

Kırım’da geçmişte yapılan hayvansal üretimlerden günümüzde söz etmek pek mümkün değil. Canlı hayvan değişim sayısı bunu çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu duruma birçok sebep gösterebiliriz. Ancak sebepler olduğu kadar çözümlerde olmak zorunda. Yem maliyetleri önemli bir sebepse, yemi kendimiz üreterek bu sebebi ortadan kaldırmaya çalışırız. Yemi ve yem materyallerini daha ucuza almaya çalışarak değil.

Kırım’da hayvansal üretime desteklemeler artsa bile henüz sayılara yansımış bir artış maalesef gözükmüyor.

Canlı hayvan sayılarıyla ilgili son verilere bakacak olursak(2019);

  • 104 bin 500 baş sığır,
  • 174 bin 200 baş koyun ve keçi,
  • Yaklaşık 6 milyon kanatlı,
  • Ve 116 bin 900 baş domuz

Bu hayvan sayılarıyla sağlıklı bir hayvancılık politikaları olduğunu söylemek doğru olmaz.

Kırım cumhuriyetinde bu hayvan sayılarıyla elde edilen yıllık verimlere baktığımızda, aynı yıl için verimler şu şekilde görülmekte,

  • 6,7 bin ton süt,
  • 9 milyon adet yumurta
  • 13,3 bin ton kırmızı ve beyaz et üretimi yapılmış.

Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı bir cumhuriyet için bu üretimler pek yeterli görülmüyor.

Elbette ki hayvansal üretimde yalnızca çiftlik hayvanları yok.

Kırım Cumhuriyetinde hatırı sayılır bir deniz ürünleri ticareti mevcut.

Karadeniz’e ve Azak Denizi’ne kıyısı olan bir Cumhuriyetten bahsediyoruz.

Deniz mahsulleri için yapılan yetiştirme ve avlanma destekleri gün geçtikçe arttığı için Kırım Cumhuriyetinde yetiştirilen ve avlanan balık sayıları yıllara göre uzun süredir artış göstermektedir.

Karadeniz ve Azak denizinde yapılan toplam avlanma sayısı 30 bin tondan daha fazladır.

Kırım hayvancılığı için anlatacaklarım bu kadar fakat;

Türkiye’de üretimi yapılan bir sığır ırkı var, çok kısa bu ırktan bahsetmek istiyorum: Kırım sığırı.

Osmanlı döneminde Kırım’dan getirilen ırklarla kendi yerli ırklarımızın melezlenmesi sonucu bir ırk elde edilmiş ve Kırım Sığırı adı verilmiştir.

Türkiye’nin yerli ırk kategorisinde bulunan bu ırk diğer yerli ırklarımız kadar yaygın ve onlara kıyasla yüksek verimli sayılmazlar. İyi bakım şartlarında 1.5 ton kadar süt verebilirler.

 

Dileğimiz, Kırım’ın bir an önce hak ettiği değeri görmesidir..

 

Zafer’le kalın!

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

Burak Arıcı

Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği

Latest posts by Burak Arıcı (see all)

You may also like