Türkler, bilinen tarihin ilk dönemlerinden beri sahnede olan bir millettir. Tarihte böylesine büyük bir yer kaplayan milletlerin en büyük özelliği de üretim yapmalarıdır. Türkler, tarih boyunca yaptıkları savaşlar, fethettikleri topraklar ve kazandıkları zaferlerin yanında tarımsal faaliyetleriyle de yaşamlarını sürdürmüştür.

Bunun yanı sıra 2014’ten beri Avrupa Birliği’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle de tarımsal üretim daha fazla önem kazanmıştır.

Hâl böyleyken bu dosyada Kırım’daki tarımsal faaliyetlerden bahsetmemek olmazdı.

Okuyacağınız bu yazıda, siz değerli okuyucularımıza Kırım’da üretilen tarımsal ürünlerden bahsedilecektir.

Kırım Cumhuriyeti, Tarım Bakanlığı 2019 verilerine göre;

 • Patates, 80,4 bin ton
 • Sebze çeşitleri, 170,7 bin ton
 • Kavun ve karpuz, 7,7 bin ton
 • Ayçiçeği, 74,2 bin ton
 • Mısır, 7,1 bin ton
 • Üzüm, 99,6 bin ton bitkisel üretim gerçekleştirilmiştir.

Kırım’da 2019 senesinde bitkisel üretimde artış görülürken, hayvansal üretimde ise bir düşüş gözlenmiştir.

 • Sığır, 104,5 bin baş
 • Koyun ve Keçi, 174,2 bin baş
 • Kanatlı türleri, 6378,0 bin baş
 • Domuz, 116,9 bin baş

Kırım Cumhuriyeti’nde genel olarak çiftlik hayvanlarının sayılarında ve üretim hacimlerinde ciddi bir azalma görülmüştür. Bu azalmanın nedeni olarak;

 • Yemlerin yüksek maliyetli olması
 • Çayır ve mera alanlarının azalması
 • Finansal destek eksikliği
 • Süt ve et üretim maliyetlerinin giderek artması olarak tespit edilmiştir.

Yanı sıra Kırım Cumhuriyeti’nde 2019 senesinde;

 • 6,7 bin ton süt
 • 6,9 milyon adet yumurta
 • 13,3 bin ton kırmızı ve beyaz et üretilmiştir.

Kırım’ın Karadeniz ve Azak Denizine olan kıyıları sayesinde deniz mahsullerinden yararlanması ve üretimi her sene giderek artış göstermektedir.

Azak Denizi’nden avlanma yoluyla 18,6 bin ton deniz ürünü elde edilmiştir.

Karadeniz’de yapılan yetiştiricilik ve avcılıkta büyük bir artış vardır. Avlanma ve üreticiliği yapılarak elde edilen toplam deniz mahsulleri miktarı;

 • Hamsi, 6187,0 ton
 • İstavrit, 1066,0 ton
 • Çaça, 3720,4 ton
 • Kalkan, 270,2 ton
 • Barbun, 256,7 ton
 • Karides, 255,6 ton olarak hesaplanmıştır.

 

Kırım Cumhuriyeti’nde birçok büyük ölçekli balıkçılık işletmeleri bulunmaktadır. 2019 verilerine göre ticari/endüstriyel olarak toplam 2628 ton balık üretimi yapılmıştır. Bu miktar 2018 yılı üretimini %23,9 ve 2015 yılı üretimini de 4,2 katı seviyesinde aşmıştır.

Balık çiftlikleri ve endüstrisi devlet desteğiyle birlikte her sene daha fazla gelişmekte ve daha fazla üretim gerçekleştirmektedir.

Kırım’ın bitkisel ve hayvansal üretimi ile alakalı detaylı bilgileri, dosyamızın devam eden yazılarında bulabilirsiniz.

Dileğimiz, Kırım’ın bir an önce işgalden kurtuluşu ve hak ettiği değeri tekrar görmesidir…

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

You may also like