Eczacılık ,doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye satan, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlayan; laboratuvarda , ilaçların geliştirilmesi ve analiziyle ilgili araştırmalar yapan kişidir. Yani bilinenin aksine ilaçla ilgili olan her departmanda görevlidir. Eczacılık  mesleğinin günümüzde ilaç sanayisi, serbest eczacılık, hastane eczacılığı ,SGK  ve klinik araştırmalar da  olmak üzere istihdam alanları vardır .Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi uygulamalı eğitimin fazla olduğu bir fakültedir. Eğer klinik açıdan eczacılık mesleğinin ayrıntılı bir şekilde görmek istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Eğer ki sadece serbest  eczacılık gibi pratik ve teorik bilginin fazla aranmayacağı bir mesleğe  yönelecekseniz eğitimin yapılacak mesleğe göre ağır olduğunu bilmenizde fayda var .Fakültemizde bütünleme sınavı yok. Yaz okulu var fakat açılan ders sayısı  yeterli değil .Ve Gazi Üniversitesi genelinde alttan aldığınız dersin devam zorunluluğunda olduğunu hesaba katarsak uygulamalı bir fakültede okuduğunuz için sıkı bir çalışma ile alttan ders bırakmamanız gerekmekte. Tabi eğitimin zorluğu ile birlikte alınan eğitimin kalitesi de yüksek. Eczacılık mesleğini gerçekten severek seçmek istiyorsanız fakülte size her şeyi fazlasıyla öğretiyor. Günümüzde Eczacılık mesleğinin eskisi gibi iyi olmadığı sürekli vurgulanıyor çünkü yeni düzenleme ile ilçe nüfusu göz önünde bulundurularak her 3500 kişiye bir eczane düşecek şekilde bir sınırlama getirildi. Buda demek oluyor ki artık yeni mezunlar istediği yere eczane açamayıp ya sıraya girip sıranın gelmesini bekleyecek ya da ruhsatını devretmek isteyen birisi ile anlaşacak. Bu sınırlama yeni mezun eczacıların mağdur olduğunu düşünebilirsiniz fakat bu meslek açısından gelecek yıllarda olumlu sonuçlar  verecektir. Bu sınırlamadan  dolayı  eczacılık mesleğinde yeni istihdam alanları mutlaka oluşacaktır ki bunlardan ilk adim olarak eczacılıkta uzmanlık sınavı geldi .Eczacılıkta uzmanlık ‘Klinik Eczacılık’ ve ‘Fitofarmasi’ olmak üzere 2 alanda olacak. Klinik Eczacılar 300 yataklı hastanelerde en az bir tane olmak üzere her 200 artışta 1 klinik eczacı daha olacak şekilde istihdam edilecekler. Hastanelerde hekimin iş yükünü büyük ölçüde hafifletecek ve tanı koyulan hastalarda gerekli ilaçlar ve tedavi dozunun ayarlamasında görev alacaklar. Fitofarmasi alanına yönelen eczacılar ise bitkisel tedavinin uygun ofisinal türlerin eldeleri ve yeterli dozda uygulanması hakkında hastalara yardımcı olacaklar .Günümüzde bitkilerle tedavi yaygın fakat maalesef eczacılar dışında  bu işin eğitimi almasalar bile herkes bitkisel tedavi uyguluyor. Fitofarmaside uzmanlaşan eczacılar bunun önüne geçmiş olacaklar .Hastanelerin bir çok bölümünde 2 ay süre ile eczacılar staj yaparak eğitimini tamamlayacaklar .Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi hem klinik eczacılık hem de fitofarmasi alanında kontenjanını açtı .Uzman eczacı adayları eğitimini hem Gazi Tıp Fakültesinde Hem de Eczacılık Fakültesinde tamamlayacaklar. Şuan uzman eczacılık için açılan sayılar yeterli değil tabii ki ama devlet yeterli alt yapıyı kurduğu zaman eczacılar hastanelerde daha aktif rol alacaklar .Kısaca Eczacılar başta söylediğim gibi sadece kendi eczanesini açıp hastalara ilaç satan kişi değil, içerisinde ilacın ve ham maddesi olan droğun olduğu her aşamada birinci derece yetkili ve görevli kişilerdir

-Avşarbeyi

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi hakkındaki yazımız için: https://misakizafer.com/2019/07/24/mzhsd-3/

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi hakkındaki yazımız için: https://misakizafer.com/2019/07/25/ankara-universitesi-eczacilik-fakultesi/

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

One thought on “Eczacılık Mesleği ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Comments are closed.

You may also like