Tarım

MASTİTİS

Mastitis; bakteri, virus, mantar etkenlerinin neden olduğu bir meme yangısıdır. Genelde yüksek verimli süt sığırlarında

Ankara Keçisi

Keçiler, farklı iklim koşullarında yani çok sıcak ve çok soğuk bölgelerde kolaylıkla yetiştirilebilen hayvanlardır. Diğer