Mastitis; bakteri, virus, mantar etkenlerinin neden olduğu bir meme yangısıdır.