Gün: 15 Aralık 2019

MASTİTİS

Mastitis; bakteri, virus, mantar etkenlerinin neden olduğu bir meme yangısıdır. Genelde yüksek verimli süt sığırlarında