Hasan Süha Doğan

Dün Bugün Yarındı..

LAFÜGÜZAF

“Şâirim ammâ ki etmem bîhûde lâfügüzâf. Ehl-i tab’ u dânişe mâhiyyetim günden ayan”                                                        Ziyâ