Ömer Seyfettin Türklük Üzerine Yazılar

Ömer Seyfettin, Çağdaş Türk öykücülüğünün ve “Milli Edebiyat Akımı“nın kurucularındandır. Olay ya da Maupassant tarzı öykücülüğün en tepedeki ismidir.

Ömer Seyfettin’in Türklük üzerine yazılarını okurken dikkatimi çeken bir bölümü buraya taşımak istedim. 2020 Türkiye’sinde sıkça karşılaştığımız tartışmalardan biri olan cahil ile alim ve Avrupa-i özenti konularına yıllarca sene öncesinden adeta bugünü de içine alarak cevap vermiş. Türk gençlerinin Vatan aşkına nasıl vefasız kalmayacaklarını öğütlemiştir.

 

Vatan Yalnız Vatan

‘’Milletim nev-i beşerdir, vatanım ruy-i zemin’’ diyen vatansızlar bizim mefkuremizi duyamazlar. Bizim mefkuremizdeki hakikati hissedemezler. Onlar fen ile temas etmemiş alim cahilleridir. Fen ve tabiata mugavir olan ve ‘’Senek’’in zamanından asırlar öncesi zamandan evvel gelen bir hayali tekrar ederler. Hayat alemindeki  ‘’uzviyet’’i, bu uzviyetin var olan her şeye şamil olan ezeli kanunu idrak etmezler. Milliyetleri, kavmiyyetleri, mevzu ve yalan şeyler addederler. Ve teessüf olunur ki bu boş ve manasız fikirlerini az okumuş, az zeki saf gençlere kabul ettirirlirler. Hakikatte dehşetli bir milliyetperver, mutiş bir Siyonist olan Max Nordahl parlak ve iğfal edici ifadesiyle, zehirli edebiyatıyla Avrupa’da ne kadar saf genci, hatta ne kadar budala alimleri avlamıştır! Fen ve felsefe karşısında hiçbir kıymet ve ehemmiyeti olmayan ‘’Medeniyetimizin Mevzun Yalanları’’ unvanlı meşhur eseri yüzbinlerce basılmış, bütün fikirleri iğfal etmiş, Avrupa’da bütün filozofları teessüre sevkeden sersem cereyanlar husule gelmiş.

 Biz de, başkalarının ‘’beynelmileliyet’’ fikirlerini neşretmelerine müsamaha eder, aldırmazsak mefkuremiz olan  ‘’Vatan’’ aşkına vefasız kalmış oluruz.

                                                                                                                                                                                           MZHSD

Hasan Süha DOĞAN

 

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

Hasan Süha Doğan

Dün Bugün Yarındı..

Latest posts by Hasan Süha Doğan (see all)

You may also like