Mustafa Kemal Atatürk’ün,  Türk tarihi ve Türk dili hakkındaki  çalışmaları herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Türk Tarih Kurumu ve  Türk Dil Kurumu’nun kurulmasının yanı sıra Türk kültürünün yaşatılması ve yükseltilmesi için üstün gayretler göstermiştir. Atatürk’ün kendi el yazısı ve notlarından oluşan Gnkur. ATESE Başkanlığı Arşivinde bulunan  ATATÜRK Koleksiyonu’nda parça parça kağıtlara yazılan notlar, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları tarafından 2008 yılında “Türk Tarihi Yazıları” olarak yayımlanmıştır. Atatürk’ün Selçuklu ve Timur tarihi  üzerine yazdığı notlarda  özgün bir Türkçü düşünce hakim olup  notlarının son bölümünde Türklüğü ile övüncünün ifadesi yer almaktadır.

1. Dünyada insanların mahiyetini, asaletini anlamak için çok senelere geçti.

2. Ancak …(?) son asırda belirtebildiği belgelerle hakikat anlaşılmak üzeredir.

3. Yeni hakikatlere göre artık insanlar baş ve iskelet ve yüz görünümlerine göre sınıflara ayrılmaktadır.

 

4. Bu son tasnife göre Türk, dünyanın akılda, güzellikte, tenasüpte, en mütekamil mahlukudur.

5. Bu hakikati milletime bildirmekle onların zaten orijinal olan enerjilerini kuvvetlendirmiş olduğumu sanıyorum. Ben bununla müfterihim.

 

 

Kaynakça:

ATATÜRK Kol. Kls. Nu 16; Dosya Nu : 460; Fihrist Nu :1-2

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

Buminhan Göktuğ Yiğit

Latest posts by Buminhan Göktuğ Yiğit (see all)

You may also like