Osman Değil Aslan!

Şanlı Türk tarihi’nin yetiştirmiş olduğu yüzlerce kahramanlarından olan Genç Osman’lar birbiyle çok karıştırılır.İkisi farklı dönemlerde yasamış, yiğitlikleriyle nam salmıştır. 16. Osmanlı Padişahı II.Osman(Genç) ile aynı adı taşır. Fakat kendisi Bağdat seferine katılan destanlara şarkılara, hikayelere, destanlara konu olan Yiğitlere Serdar olan Akşehirli Genç Osman.

Bağdat’ın kapısın Genç Osman açtı,
Gören kâfirlerin tebdili şaştı.
Kelle koltuğunda üç gün savaştı,
Şehitlere serdar oldu Genç Osman

Aşık Kul Mustafa’nın kendisini böyle tanımladığı,beraber çarpıştığı Genç Osman için.Destana göre 1638’de 4.Murat Han Ordu’yu Hümayunla Aksaray’a gelir ve Cuma namazını kendisi kıldırır. Aksaraylılara ilan eder ki Orduyu Hümayuna katılmak isteyenler varsa gelsin yazılsın! Gençler çığ gibi orduya katılmaktadır.Genç Osman’da Orduya katılmak ister fakat yaşının küçük olmasından dolayı orduya alınmaz.Ordu kısa zamanda toplanarak Bağdat’a doğru yol alır.Osman da gizlice ordunun içine katılır.Bıyıksız yüzü parlak genç bir delikanlı olan Osman, Sultan Murat’ın dikatini çeker ve yanına çağırır.

-Adın ne senin?

-Osman efendim?

– Niçin katıldın orduya, bıyıkların bile yok. Bizde bıyıklarında tarak durmayan kişi orduya alınmaz, duymadın mı?

– Duydum efendim.

– Öyleyse niçin katıldın orduya, git! Ananın koynuna çocuk.

Bu sözler Osman’ın içine dokunur ve cebinden çıkardığı tarağı dudağının üstüne saplar.

-Bıyığımın üstünde tarak durdu şimdi Orduya katılabilirmiyim dedi. 4.Murat bu durum karşısında çok etkilenmiştir.

– Senin adın Genç Osman olacak ve seni öncü gazilere Serdar eyledim. Var git  ismini yaz ve. Haydi gazan mübarek olsun.

Bir hafta sonra, bir Cuma sabahı, Genç Osman öncülerin başında şimşek gibi Bağdat Kalesine süzülür ve Bağdat kapılarını Türk ordusuna açar. Genç Osman Sancağı Şerefi  Bağdat kalesinin en ince noktasına diker. Bu esnada yaralanır ve şehid olur. Genç Osman’la birlikte savaşa giren, onu oğlu gibi bağrına basan ve onun kılıç hocalığını yapmış Kayıkçı Aşık Mustafa, Genç Osman’ın parçalanmış başını görür ve Genç Osman destanını yazar.

Sultan  Murat Han Genç Osman şehid olduğunu duyunca şu sözü söyler: “Bağdat gibi kaleyi fethetmeseydim de Genç Osman Ölmeseydi.”

Genç Osman Destanı

İptida Bağdad’a sefer olanda
Atladı hendeği geçti Genç Osman
Vuruldu sancaktar kaptı sancağı
İletti bedene dikti Genç Osman

Eğerleyin kır atımın ikisin
Fethedeyim düşmanların hepisin
Sabah namazında Bağdad kapısın
Allah Allah deyip açtı Genç Osman


Sultan Murat eydür gelsin göreyim
Nice kahramandır ben de bileyim
Vezirlik isterse üç tuğ vereyim
Kılıcından al kan saçtı Genç Osman

Kul Mustafa karakolda gezerken
Gülle kurşun yağmur gibi yağarken
Yıkılası Bağdad seni döğerken
Şehitlere serdar oldu Genç Osman

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

Buminhan Göktuğ Yiğit

Latest posts by Buminhan Göktuğ Yiğit (see all)