Kırım’da Bitkisel Tarım

Tarih sahnesinde her daim yerini koruyan Türk milleti, bugün dünyada büyük bir coğrafyada yaşamaktadır. Bu coğrafyalardan birisi de Kırım’dır. Kırım, Karadenizin kuzeyinde bulunan yarımada şeklinde, azımsanmayacak şekilde Kırım Tatar Türklerinin yaşadığı bir Doğu Avrupa devletidir. Her devlette olduğu gibi Kırım’da da halkı için, hayati önem arz eden tarım önemli bir pay sahibidir. Başlıca geçim kaynakları arasında tarım olan Kırım’ın, iç kesimleri karasal iklim özelliği göstermekte ve tipik bozkır bitki örtüsüne sahiptir. Güney bölgeleri kuzey rüzgarlarına kapalı olduğu için, enlemsel olarak Akdeniz ikliminin dışında kalmasına rağmen, tipik Akdeniz iklimine sahip mikroklima bir bölge oluşturmaktadır.

Kırım tarımının toplam üretiminin %90’ı bitkisel üretimdir. Hububat üretimi başta olmak üzere, patates, ayçiçeği, mısır, üzüm ve kıyı kesimlerinde sebze üretimi yapılmaktadır. Ekimi yapılan hububat içerisinde buğday ve arpa öne çıkmakta olup, çeşitli ülkelere arpa ihracatı yapılmaktadır.

Kırım’da sulama büyük bir problemdir. Büyük oranda tatlı su sıkıntısı çeken Kırım çiftçisi, tatlı su talebini son yıllarda açılan kuyular vasıtasıyla, yer altı sularından karşılamaktadır. Mevcut yer altı sularının tuzluluk değerlerinin yüksek olması, verim kaybına ve toprakta tuzluluğa sebep olmaktadır. Bu durumun, gelecek yıllarda tarım arazilerine ciddi zarar vereceği öngörülmektedir.

Kırım’da tahıl üretimi hektar başına ortalama 0,26 ton’dur. Bu verim düşüklüğünün temel sebebi kuraklık ve tuzlu sulama suyundan kaynaklıdır. İç kesimlerde karasal iklime bağlı olarak geç donların fazla olması sebebiyle, tarımsal faaliyetler ciddi zararlar görmektedir. Bu yüzden iç kesimlerde hububat üretimi yaygınken, iklimsel olarak tarıma daha elverişli olan kıyı bölgelerinde, sulama ile birlikte patates, ayçiçeği, mısır, üzüm ve sebzeler bu bölgelerde yaygın olarak üretilmektedir. Yalta bölgesinde, yetiştirilen üzümlerin işlenmesiyle meşhur Kırım şarabı da yapılmaktadır.

Kırım Devletinin, Rusya tarafından ilhak edilmesi sonrası tarımda büyük sıkıntılar yaşandığını dile getiren, Kırım Tatar Meclisi yetkilileri, işgal sonrasında Kırım tarımının daha iyi yerlere geleceğini belirtmektedirler. Dileğimiz, Kırım’ın biran önce işgalden kurtulup, hak ettiği yere ulaşmasıdır.

Tarımla kalmanız dileğiyle

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.