“Alparslan Türkeş Yurda Dönüyor”

27 Mayıs’ı gerçekleştiren subaylar fazla sürmeden iki ekibe ayrıldılar. Birinci ekip idareyi İsmet Paşaya bırakarak yönetimden çekilmeyi düşünüyordu. Cemal Madanoğlu bu grubun fiili lideriydi.

İkinci ekip ise ülkede bir ihtilal olduysa Demokratlar kadar CHP’nin de bu işte suçlu olduğunu, ülke yönetiminin bir müddet daha Milli Birlik Komitesinde kalması gerektiği düşüncesindeydi. 14 subaydan müteşekkil bu grubun fiili lideri ise Alparslan Türkeş’ti.

Fazla sürmeden iki grup birbirine düştü. Madanoğlu ekibi Devlet Başkanı Cemal Gürsel’i ikna etmeyi başararak 14’leri Milli Birlik Komitesi’nden atarak emekli etti.(13 Kasım 1960) 14 subay yurtdışında pasif görevlere sürgün edildi.

Alparslan Türkeş, Yeni Delhi Büyükelçilik Müşaviri sıfatıyla Hindistan’a sürüldü.

Yaklaşık 2.5 yıl süren bu görevin ardından 14’lerin ülkeye gelişine izin verildi.

Çünkü onlar yurtdışındayken Talat Aydemir ihtilal teşebbüsünde bulunmuş, hükümet teşebbüsü bastırsa da Silahlı Kuvvetler üzerinde tam hakimiyeti sağlayamamıştı. 14’ler Silahlı Kuvvetler üzerinde etkiliydi. İsmet Paşa’nın hesabı 14’leri geri getirerek askeri sakinleştirmek, eğer 14’ler de kendisine karşı bir harekette bulunursa onları da tasfiye etmekti.

Sonra olanları sonra konuşmak kaydıyla, Türkeş’in yurda dönüşüyle alakalı gazete kupürünü dikkatlerinize sunuyoruz.

(6 Şubat 1963 tarihli Yeni İstiklal gazetesi.)

“Haber aldığımıza göre Alparslan Türkeş bu hafta içinde memlekete avdet edecektir. İki seneden fazla süren bir sürgün hayatından sonra yurda dönecek olan emekli Albayın bundan sonraki tutumunun ne olacağı, efkarı umumiye tarafından merakla beklenmektedir. Kendisinin Hindistan’da geçirdiği iki sene zarfında, Türkiye’de 27 Mayıs hareketinden sonra tahaddüs eden çeşitli buhranların sebep ve amilleri hakkında uzun boylu düşünmeğe fırsat bulduğu bilinmektedir.

Yakınlarının ifadelerine göre Albay Türkeş şimdilik hiçbir siyasi partiye girmek niyetinde olmayıp; istikbal hakkındaki fikirlerini dostları ile istişareden sonra verecektir.”

Türkeş, 23 Mart 1963’te yurda dönmüştür.

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

Fırat Kazganoğlu

Meçhul bir zamanda doğdu. Muammaya müptela. Türkçü. Yazar.