Komünizm Türkiye’ye ve diğer ülkelere girmiş tehlikeli bir ideolojidir.Komünizm Marksist teoride sosyalizmi takip eden üretim araçlarının kolektifleştirildiği,sınıfla ilgili çelişkilerin ve yabancılaşmanın ortadan kalktığı topluluk merhalesi ve topluluk içinde şahısların her türlü mülkiyet haklarını,aile kuruluşunu dini kaldırıp her mala herkesi ortak kılmayı güden doktrindir.Komünizmin açıklamasından da anlaşılacağı üzere Komünizm dine ve milliyete karşı bir ideolojidir.Bu nedenledir ki Komünizm ideolojisi başta terör örgütü PKK olmak üzere bir çok terör örgütünün ideolojisinde bulunmaktadır.Komünizmin Türklere bakışı nettir.Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Türk Dünyasının en büyük düşmanı Komünizmdir.Her görüldüğü yerde ezilmelidir.” sözü komünistler tarafından unutturulmaya çalışılmakta komünistler Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasına sığınarak ve onun koyduğu kanunlar çerçevesinde her türlü eylem kararını yasal olarak yapmaktadır.Komünizmin tarihine bakacak olursak Komünizmin kurucusu Karl Marx’ın “Din toplumun afyonudur.” demesi ve Stalin’in kendi dava arkadaşı komünist öğretmen ve yazar Sultan Galiyev’i Orta Asya’daki Türklerin bölünmemesini ve özgürlüğünü istemesi sebebiyle öldürtmesi Komünizmin Türk düşmanı,yabancı ve yalancı bir ideoloji olduğunun en büyük göstergesidir.Çünkü Komünizm sözde bütün halkların özgürlüğünü istemektedir.Fakat Komünizmin fikir babalarından Stalin Türklerin özgürlüğünü istememektedir.Komünizmin diğer fikir babalarından Mao’nun Çin’deki yönetiminde ise açıkça söylemek gerekirse insanlar birbirini öldürecek duruma gelmişti.Mao iktidara geldiğinde 5 milyondan fazla insanı idam ederek öldürttü.Çin’de kurduğu Kızıl Ordu ülkede anarşiye sebep oldu.Mao’nun istediği de zaten anarşi çıkartmaktı.Yani komünist sistemlerde ülkelerin çökmesi Komünizmin anarşiye bağlı olduğundan kaynaklanan bir durumdur.Komünizmde demokrasi yoktur.Komünizmin fikir babalarına ve devlet adamlarına baktığımızda hemen hemen hepsi diktatördür.Mao ve Stalin bunlara örnektir.Stalin’in en büyük özelliğinden birisi Stalin bir Türk düşmanıdır.1944 yılında Ahıska Türkleri’ni vagonlara koyarak Kafkasya’dan Orta Asya’ya sürgün etmiştir.Türklerin haklarının çoğunu elinden almış Orta Asya’daki Türk Devletlerini bölmüş bölmekle kalmamış Türk Devletlerinin aralarına fitne sokarak ve verdiği kararlarla Türkleri birbirine düşman etmiştir.Örneğin bugün Kazaklar’ın çoğu “Türk’üm” demez,Azerbayanlıların çoğu “Biz bir millet iki devletiz” dememize rağmen Türkleri sevmez.Azerbaycanlıların Türkleri sevmemesinin sebebi İsmet İnönü’nün Stalin’e yaranmak için Türkiye’ye sığınan 146 Azerbayanlı aydını Stalin’e öldürtmesi için vermiştir ve maalesef Azerbaycanlı öz gardaşlarımızın hepsi şehit olmuşlardır.Komünizmin bugününe bakacak olursak Komünizmin bugün Türk Devletlerinde ve dünyanın bir çok ülkesinde temsilcileri vardır.Komünizmin temsilcileri Komünizmi okullara ve sokaklara yayarak tertemiz Türk gençlerini Komünizmin kirli oyunlarına alet etmek istemektedirler.Komünizm ideolojisi hak,eşitlik,özgürlük diyerek insanların gözünü boyamaktadır.Komünist bir ideolojiye sahip olan terör örgütü PKK ise Türk askerlerini kahpece katletmektedir.Türkiye’ye Komünizm 60’lı yılların sonunda girmeye başlamıştır.SSCB’nin sıcak denizlere inme projesi Türkiye’ye Komünizm sokularak başarılmak istenmiş fakat başarılı olamamıştır.Çünkü Devletimiz buna izin vermemiştir.Türkiye’yi SSCB’ye katma projesi ilk olarak 9 Mart 1971’de darbe girişimi ile başarılmaya çalışılmış fakat Devletimizin izin vermemesi üzerine 12 Mart’ta yani 9 Mart 1971’den üç gün sonra DEVKUR adında Devleti Kurtarma Operasyonu yapılmış ve komünistlerin daha önce gömdüğü Rus menşeili silahlar çıkarılmıştır.Yani anlayacağımız üzere Komünizm Türk Milletine yararlı bir ideoloji değildir.Devletimizden ricamız komünist vatan hainlerine hiç bir yasal hak tanınmamasıdır.Biz Türk Milliyetçileri olarak Komünizm’e karşı bir savaşımız olduğunu bütün dünyaya haykırıyoruz.Bizler komünist vatan hainlerine hiç bir safhada izin vermeyeceğiz.KOMÜNİSTLER PEKİNE!

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

Ömer Faruk Şenokur

You may also like