Milli ekonominin temelini oluşturan, Türk tarımını geliştirmesi gereken bir müessese olan ZMO bugün hangi Türk ve Türklük düşmanları tarafından yönetilmektedir? Milli ekonominin temelini oluşturabilmek için öncelikle “Milli” olmak gereklidir. Fakat illegal sol örgütlerin ellerinde can çekişen ve yön alan ZMO ne kadar milli bir yapıdır? Kampüslerde, fakültelerde, bölümlerde bebek katilleri adına faaliyet gösteren milisler tarafından yönetilen bir kurum ne kadar milli olabilir? Ziraat Mühendisliği öğrencisiyken haince şehit edilen Süleyman Özmen’in, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun,  Şehit Polis Memuru Fethi Sekin’in kanı ellerinde olan bu vatansızların yön verdikleri ZMO-Genç Türk tarımına nasıl katkıda bulunacaktır?

1954 yılında kurulan ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ne bağlı olarak faaliyet gösteren TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası; TMMOB Yasası; 7472 sayılı Ziraat Mühendisliği Yasası,Oda Tüzüğü ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümleri doğrultusunda mesleki faaliyette bulunmaktadır.

ZMO; mesleki çalışmalar ve ilgi alanına yönelik çalışmalar yapma yanında, insan hak ve özgürlüklerine saygı, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin kuralları içerisinde kalarak toplumun demokratikleşmesi, ekonomik ve toplumsal yapının ulusal yararlar göz önüne alınarak oluşturulması için sorumluluk üstlenilmesi gerektiği görüşündedir.

Ziraat Mühendisleri Odası kendi internet sitesinde amaç ve görevlerini kısaca şu şekilde açıklamıştır.

  1. Ülkemizin tarımsal varlığı ve kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi, verimlerinin artırılması, kırsal nüfusun toplumsal ve ekonomik kalkınmasının sağlanması amacıyla her türlü girişim ve etkinlikte bulunmak, meslekle ilgili her türlü yasal düzenlemeyi, normları, fenni şartnameleri hazırlamak, incelemek, bunlarla ilgili görüş ve önerilerini resmi ve özel kuruluşlara bildirmek,
  2. Üyelerinin hak ve yetkilerini savunmak ve bu yetkilerin kullanılabilmesini sağlamak üzere resmi ve özel kuruluşlarda girişimlerde bulunmak, mesleğin geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak, toplantı ve sergiler düzenlemek, diğer kuruluşların bu çalışmalarına katılmak,
  3. Üyelerin iş güvenliği ve sosyal güvenliğinin sağlanması, demokratik hak ve özgürlüklerinin korunması için girişimlerde bulunmak, üyeler arasında dayanışma sağlamak ve üyelerin meslek onuru ve saygınlığının korunması için gereken önlemleri almak, aykırı davranışları izleyerek gerekli disiplin uygulamalarını yapmak,
  4. Meslek alanındaki gelişme ve yenilikleri izlemek ve yaymak, bu amaçla yurt içi ve dışındaki meslek kuruluşları ile ilişki kurmak, ortak çalışmalar yapmak, yurt içinde ve dışında mesleği temsil etmek,
  5. Ziraat mühendisliği öğrenimi yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak meslek elemanlarının eğitimleri konusunda öneri ve yardımlarda bulunmak,

Mesleki açıdan Ziraat Mühendislerinin haklarını gözetmek olan TMMOB ZMO kurumunun her açıdan meslektaşlarımıza ve Ziraat Mühendisliği öğrencilerine vermiş olduğu hizmetler tabi ki de göz ardı edilmemelidir.

Yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milli ekonominin temeli tarımdır.” Sözünden hareketle Ziraat Mühendisliği öğrencileri olarak yüce milletimizin hayvansal ve bitkisel ürünlere sağlıklı, kolay ve en uygun şekilde ulaşması için mücadele etmeye devam etmekteyiz.

Kim bu ZMO-Genç?

Adından da anlaşılacağı üzere TMMOB ZMO’nun, Ziraat Fakültelerinde faaliyet gösteren ve üyelerini Ziraat Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu bir gençlik yapılanmasıdır. Ziraat Fakültelerinde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin mesleki açıdan gelişimleri açısından faaliyet göstermesi gereken bu yapı aslında fakültelerde ne yapmaktadır? İnsan hak ve özgürlüklerinden, hukukun üstünlüğünden ve demokrasiden bahseden ZMO’nun ZMO-Genç yapısı bu görüşleri ne kadar uygulamaktadır? ZMO-Genç’in asıl  amacı Ziraat Mühendisliği öğrencilerinin mesleki açıdan gelişmelerini sağlamak mıdır? Yoksa illegal sol örgütlere milis toplamak mıdır? ZMO-Genç yapısının içerisinde bulunan kişiler kime ve neye hizmet etmektedirler?

Kapısı her Ziraat Mühendisliği öğrencisine açık olması gereken ZMO-Genç, birçok öğrencinin üyelik başvurularını dahi kabul etmemiştir. Bırakın üyelik başvurusu yapmayı kampüslerde açtıkları illegal stantlara bile yaklaşmanız pek mümkün değildir.

Peki ZMO-Genç’in amacı nedir?

Fakültelerde bebek katilinin fotoğrafını asmaya çalışmak mıdır? Yoksa terör örgütü PKK’nın filamalarını mı yapıştırmaktır? ZMO-Genç’in amacı görevleri kamu düzeninin korumak olan polislerimize saldırmak mıdır? Kampüsleri, fakülteleri, bölümleri sözde kurtarılmış bölgeler ilan ettikten sonra insan hak ve özgürlüklerini ve demokrasiyi mi savunuyorlar?

Amaçları hukuk ve demokrasiyi hiçe sayarak “hukuk ve demokrasinin üstünlüğünden” bahsetmek midir? Birçok yasadışı eyleme katılıp, bu eylemlerin de ön saflarında bulunarak mı hukuk ve demokrasinin üstünlüğünden bahsediyorlar?

Biz biliyoruz ki bu kişiler kampüslerde, fakültelerde kendi bölücü düşünceleri adına hep en ön saflarda bulunmaktadır.

Bayrağımıza, vatanımıza, hak ve özgürlüklerimize el uzatan bu öğrenci görünümlü milisler halen ZMO-Genç yapısının içerisindedir.

Birçok yasadışı sol örgütleri ile işbirliği halinde bulunan ZMO-Genç, Türk tarımını geliştirecek, ilerletecek olan milliyetçi öğrencilere imkan tanımak şöyle dursun, onları dışlamak, engellemek ile bu milletin bağrından çıkıp gelmiş ak alınlı gençleri durduramayacaklarını fark edemiyorlar mı?

Bugün ZMO-Genç’in yönetiminde bulunan bu öğrenci görünümlü sol milisler yarın bir gün acaba nerede kendini patlatarak onlarca belki de yüzlerce vatandaşımızın canına kast edeceklerdir.

Milliyetçi kimliğiyle tanınan öğrencileri dışlayan ve mesleki açıdan gelişimlerini engelleyen ZMO-Genç’in kampüslerde estirdiği terör rüzgarı elbet bir gün son bulacaktır. Kurdukları bu hain düzen elbette kırılacaktır.

Akın akın geleceğiz!

Kurduğunuz kızıl düzeni başınıza geçireceğiz!

Ne Türk tarımını ne de Türk istiklâlini sizlere bırakmayacağız!

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

You may also like