Namık Kemal’in Oğlundan Atsız’a Mektup

1935 yılında Nazım Hikmet ve Peyami Safa arasında cereyan eden kalem kavgasında Nazım Hikmet, Namık Kemal’e de hücum etmişti. Bu hücum üzerine bir süre bekleyen Nihal Atsız başkalarının cevap vermesini istedi. Fakat kimseden çıt çıkmadı.

Bunun üzerine Atsız 1935 sonunda meşhur broşürü yayınladı: Komünist Don Kişotu Proleter- Burjuva Gospodin Nazım Hikmetof Yoldaşa.

Broşürde Namık Kemal hakkıyla savunuluyor, Nazım Hikmet yerin dibine geçiriliyordu. Broşür çok sayıda tebrik aldı.

Bu tebriklerin içinde en önemlisi Ali Ekrem Bolayır tarafından kaleme alınan mektuptur. Ali Ekrem Bolayır, Namık Kemal’in oğludur. Aynı zamanda Atsız’ın üniversiteden hocasıdır.

Mektup eski harflerle ve eski üslupla yazılmıştır. Önce Atsız tarafından günümüz harflerine aktarılmış halini, ardından Ahmet Bican Ercilasun tarafından günümüz diline aktarılmış halini yayınlıyoruz.

“Benim merdi ferd oğlum Nihal

Sana bu hitabı babamın ruhu gönderiyor, şanına şayan olduğundan sen de vicdanım gibi emin olmalısın. 

Nazım Hikmet itine vurduğun haddi te’dibi okudum. Kemal hakkında çok sözler söylenmiştir, fakat hiçbiri bu risalen kadar büyük bir selalei kalb, bir ümmanı ruh değildir. Vatan tarihinde Namık Kemal namı payidar oldukça Nihal namı güzini de yaşayacak. Böyle bir dürrei vicdanı enzarı millete arzedebildiğin için seni, Nihal gibi müstesnafitret bir evladı bulunduğu için de milleti tebrik ederim. 

Sende benim kadar Kemal’in oğlusun, yalnız o şehidi hamiyyetin hatırai ebediyyesine sürülmek istenilen şa’ibei laneti ben böyle bir hamlei sadıka ile tathir ve imha edemezdim, bazuyi himmet ü celadetine benden hezar avazei tahsin; var ol Nihal.

Cebini sauna Kemal’in revanı pakinden koparak dudaklarıma gelen busei tebcili kondururken seni bağrıma basmakla iftihar ederim evladım.”

Benim biricik mert oğlum Nihal

Sana bu hitabı babamın ruhu gönderiyor, (onun) şanına layık olduğundan sen de vicdanım gibi emin olmalısın.

Nazım Hikmet itine vurduğun edep şamarını okudum. Kemal hakkında çok sözler söylenmiştir, fakat hiçbiri bu risalen kadar büyük bir kalp şelalesi, bir ruh ummanı değildir. Vatan tarihinde Namık Kemal namı payidar oldukça Nihal seçkin ismi de yaşayacak. Böyle bir vicdan incisini milletin gözlerine arz edebildiğin için seni; Nihal gibi müstesna yaratılışlı bir evladı bulunduğu için milleti tebrik ederim.

Sen de benim kadar Namık Kemal’in oğlusun, yalnız o hamiyet şehidinin ebedi hatırasına sürülmek istenilen lanetli şaibeyi ben böyle bir sadık hamle ile temizleyemez ve imha edemezdim. Himmet ve yiğitliğinin pazusuna benden binlerce aferin avazesi!… Var ol Nihal!

Senin saf alnına Kemal’in temiz ruhundan koparak dudaklarıma gelen müjdenin busesini kondururken seni bağrıma basmakla iftihar ederim evladım.” 

( Atsız mektubu İçimizdeki Şeytan/ En Sinsi Tehlike/ Hesap Böyle Verilir isimli broşürlerini topladığı kitaba almıştır.

Ercilasun’un günümüz diline aktarılmış halini yayınladığı eser ise kendisi tarafından kaleme alınan Atsız: Türkçülüğün Mistik Önderi’dir.)

 

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

Fırat Kazganoğlu

Meçhul bir zamanda doğdu. Muammaya müptela. Türkçü. Yazar.