Sosyal hizmet meslek olarak 1960’lı yıllarda Türkiye’ye yerleşmiş olsa da Türk tarihinde sosyal hizmet Göktürk Kitabeleri kadar eskidir.

Türk tarihi boyunca sosyal hizmet anlayışı sosyal yardım üzerinden devam etmiştir. Ta ki Sultan II. Abdülhamid dönemine kadar. Sultan Abdülhamid döneminde yaşanılan savaşlar, ülkenin içerisinde bulunduğu durum sosyal yardımlar yanında savaş yetimlerine ve düşkünlere devlet eli ile bakmanın gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Abdülhamid dönemi ve sonrasında yaşanılanlar Balkan Savaşları, I.Dünya Savaşı bu anlayışın ilerleyerek gelişmesine neden olmuş ve nihayetinde Himaye-i Etfal Cemiyetinin kurulmuştur.

İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti (1917) ve Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti(1921) adları ile kurulmuş ve Cumhuriyet’in modern Sosyal Hizmet kurumlarının temelini atmıştır.

Peki, buraya kadar küresel güçler nerede? Küresel güçler aslında Sanayi Devriminden bu yana her yerde.
İnsanlık var olduğundan beri tarihe toplumların çıkarları yön vermiştir. Paranın bulunması ve sonrasında yaşanan birçok gelişme paranın değerini ve nasıl kazanılacağını ortaya koymuştur. Sanayi devrimi öncesi Avrupa ve Osmanlı ekonomisine göz atmak gerekirse 12.yy ve 17.yy arası toprak genişliğine ve tarımsal üretime bağlı olarak bir ekonomi söz konusu ve tartışmasız Osmanlı ekonomisi Avrupa ekonomisinden daha güçlü, 17. yy ve 18. yy. arası Merkantilist anlayış ve burada da bir karşılaştırma yaparsak yine Osmanlı daha güçlü çıkacaktır. Ancak 18. yy a gelindiğinde Sanayi Devrimi denilen olay patlak vermiş asırların aç gözlü Avrupa’sı Afrikalı ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeyi kendine hammadde sağlamak adına SÖMÜRMÜŞTÜR.

Avrupa sömürgecilik ile karanlık tarihini daha da karartmış dünya tarihine kara bir leke bırakmıştır. Günümüzde ise farklı yollar ile sömürgeciliğe devam etmekte olan Avrupa gelecekte de sömürgeciliğe devam edecek gibi gözüküyor.
Peki, Sömürgeci batı ideolojisi sosyal hizmet mesleğine niçin can çekiştiriyor?

Bunun cevabı ise Türkiye’deki sosyal hizmet uygulamalarının içerisinde gizli. Sosyal hizmet müdahalelerini Koruyucu ve Önleyici, Tedavi ve Uygulayıcı, Rehabilite Edici olarak üçe ayırabiliriz. Türkiye’de bu müdahale yöntemlerinden Koruyucu Önleyici uygulamalar dışındaki bütün müdahale uygulamaları uygulanıyor. Nedeni ise Batı ideolojisinin yaptığı müdahalelerin Ülkemizde hızlı çözüm gerektiren problemler ortaya çıkarmasıdır.

Türkiye yıllardan buyana uğraştığı politik sorunları nedeni ile planlı bir sosyal program oluşturamamış, ihtiyaçların o anlık çözümü için adımlar atmıştır. Tüm bunların sonucunda Türk Sosyal Hizmet’i gelişememiş hatta doğduğu günden bugüne can çekişmiştir.

Serkan BOZKURT

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

One thought on “SÖMÜRGECİ BATI İDEOLOJİSİ ve CAN ÇEKİŞEN SOSYAL HİZMET

  1. Yusuf ismail topcu dedi ki:

    Ülkemizdeki ithal sosyal hizmet uygulamalarına karşın geliştirilmesi gereken yegane sistem geleneği baz alarak ortaya koyulacak olan çalışmalardır. Gerçekten ülkemiz sosyal hizmetinin bu araştırmalara ihtiyacı var. Allah gayretinizi artırsın

Comments are closed.

You may also like