Ortak düşüncesi olmayan toplulukta, herkes, yalnız kendi çıkar ve zevkini düşünür.

Böyle bir toplulukta fedakarlık, saygı, nezaket kalmaz.

Bencillik, kabalık, rüşvet, iltimas ve namussuzluğun türküsü alır yürür.

-Hüseyin Nihal Atsız

Sosyalliğin (birlikte yaşamanın) olduğu yaşam formları için sosyallikten doğan kurallar vardır. Bu kuralları kademeli olarak geliştiren ve daha farklı yapılara dönüştüren insanlık, bir süre sonra ‘bu kurallar’ ile kendi yaşamına müdahale edebilir konuma gelmiş; doğanın tahakkümünü yenmiştir.
Kendi hayatına müdahale yeteneği insan ilişkilerinde de farklılaşmaya yol açmıştır. Öncesinde yaşamı devam ettirmek adına zorunlu bir birliktelik ile hareket eden insanlık birlikteliğine de müdahale ederek farklı sosyal alanlar oluşturmuştur.
Bu sosyal alanların oluşumu ve özgünlüğü toplulukların birlikteliğinin sürdürülebilirliği açısından hayati önem arz etmektedir.
Sosyal alanın oluşumu ile o alana doğan yeni bireyler oluşturulan sosyal alanı geliştiremez ve sürdüremezse birliktelik bozulur..

-Tahakküm

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

You may also like