21.Yüzyılda Ulusa Yeniden Bakış

Varlık ve yokluk muhasebesinde en öne koyduğumuz özgürlük kaygısı mevcut düzenin çarkları arasında yok olmaktadır. Nitekim insan çağın ve kapitalist sistemin gerekleri arasında modern köle olmakta ve mevcudiyetini kaybetmektedir. Bu düzen içerisinde mizan şaşmış adalet körelmiştir. Toplumun bir arada yaşama arzusu kamçılanmış;gruplaşarak, kutuplaşarak sosyal bölünmenin gerekleri sağlanmıştır. Mevcut düzen bireysel faydayı toplumsal faydanın önüne çekmiş insanların bir arada yaşama arzusunu köreltmiştir. Böyle bir hal ve haleti ruhiye içerisinde millet kavramı anlamını yitirmiştir. İşte bu ahval ve şerait içerisinde mutlu yarınlara ulaşmanın temel koşulu 1919 da yakılan ateşin ulusu aydınlatan yarınları olabilmekten geçecek olan Kuvayi Milliye ve Misakı Milli ruhunu tekrardan canlandırabilmektir. Mevcudiyetimizin yegâne temeli olan Türkiye Cumhuriyeti ‘nin ilelebet payidar kalabilmesi ancak ve ancak yılmamaktan çok çalışmaktan geçecektir.
Ey Türk Uyan !

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.