Güncel

İkiyüzlülük

Bugün Türkiye her şeyden fazla ikiyüzlüdür. Yeterince sert olduysa başlayalım. Zorunlu Tanzimat deneyiminin devamında halkı

Bir Teklif

21. yüzyılla el sıkışmamızın adeta zorunlu bir şartı da internetin yaygınlaşması oldu. Önceleri farklı niyetlerin

Algı Oyunları

Her birimiz yaptığımız işlerde olağana uygun olmayan kararlar verebiliriz çünkü insanın yaradılışı, bu kararlar neticesinde