Kategori: Tarih

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜRK OCAKLARI

8 Haziran 2022 Kapalı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜRK OCAKLARI* Tahir KODAL** A- MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜRK OCAKLARI İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ni, ve Türk milletini ortadan kaldırmak, Anadolu’da etkisiz hale getirmek, amacıyla Türkiye’yi işgal etmişlerdir. Yaşanan bütün bu olaylara doğru teşhis koyan ve “tam bağımsızlık” anlayışını benimsemiş olan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, İstanbul’da Yüksek…

Yazar: Bengisu Ünal

TÜRK OCAKLARI TARİHİ

15 Mayıs 2022 Kapalı

*Bu yazı Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde bitirme tezi olarak hazırlanmıştır.   1- Osmanlı’nın Son Döneminde Tarihi ve Siyasi Durum Yüzyıl siyasi, iktisadi ve toplumsal temellerin atıldığı değişme ve gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Temelinde Reform ve Rönesans hareketleri, coğrafi keşifler, ilmi ve teknik buluşların yattığı bu gelişmeler, milliyetçilik ve sanayi doğuşuna yol açmıştır.[1]…

Yazar: Bengisu Ünal

TAPINAK ŞÖVALYELERİ “KURULUŞ”

10 Mayıs 2022 Kapalı

Tapınak Şövalyelerinin tarih sahnesine adım atışı I. Haçlı Seferi sonucunda Kudüs’ün Hristiyanların eline geçmesi ile başlamıştır. Tapınakçılar, kilise ve ordunun birleştiği bir tarikat akımı olarak meydana gelerek tarihte yerini almıştır. Asıl amaçları Kudüs’ün tekrar Müslüman hakimiyetine girmesini engellemek olan tapınakçılar, aynı zamanda Kudüs’ü ziyarete giden hacıları korumakla da mükelleftiler.[1] IV. Yüzyılın başlarına gelindiğinde, Roma’da yaşanan…

Yazar: Cengiz Atay

16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu

22 Nisan 2022 Kapalı

Osmanlı İmparatorluğu 16. Yüzyılda Bir ‘Hegemon’ Olarak Nitelendirilebilir Mi?   Hegemonya sözcüğünün kökeni Latinceye dayanmakta olup tahakküm anlamına gelmektedir ki günümüzde bir devletin diğer tüm devletlere olan siyasal üstünlüğünü ifade eder. Sistemi kontrol altında tutan ve diğer devletler üzerinde tahakküm sahibi olan bir devlet ‘hegemon güç’ olarak nitelendirilir. Osmanlı Devleti Fatih Sultan Mehmed ile imparatorluğa…

Yazar: Zübeyir Muminoğlu

TÜRK DEVLET GELENEĞİ*

28 Mart 2022 Kapalı

Türkler dünyanın en eski milletlerinden olup köklü bir geçmişe ve kültüre sahiptirler. Türkler dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamışlar, birçok devlet kurmuşlardır. Türkler için en önemli kurum, devlettir. Türkler özellikle yerleşik hayata geçtikten sonra, devletin kaynağı konusundaki fikirlerinin de etkisiyle, dünyaya hâkim olma amacına yönelik olarak hareket etmişlerdir. Tek başına tabiata karşı koymanın mümkün olmadığını gören ve…

Yazar: Bengisu Ünal

TARİHİN KANLI YÜZÜ: AHISKA SÜRGÜNÜ

8 Şubat 2022 Kapalı

     “AHISKA, GÜL İDİ GİTTİ; BİR EHL-İ DÎL İDİ, GİTTİ; SÖYLEYİN SULTAN MAHMUD’A: ‘İSTANBUL KİLİDİ GİTTİ…’” Kökeni Kıpçak Türklerine dayanan, günümüzde Gürcistan’ın güneybatısında yer alan merkezi Ahıska olan Mesheti isimli bir bölgeye yerleşmesi ile Ahıska Türkü adını alan bir Türk topluluğudur. Yerleştikleri bölge dolayısıyla Mesket Türkleri ve bölgenin adının Türkçede Misketya şeklinde yanlış yazılmasından dolayı…

Yazar: Buğra Kaptan

   FÜHRER’İN AKIL HOCASI

26 Ocak 2022 Kapalı

  Şüphesiz hiçbir çocuk doğuştan kendisini bir milletin Mesihi olarak görmez. Ona içtimai ve siyasi olarak bu görevi yükleyen çevresel etkiler olmalıdır ki yaradılışında bir ilahilik olduğuna kendini inandırabilsin. İşte bu çocuklardan birisi genç Adolf olmuştur. Dünya tarihinde tüm insanlıktan çok daha fazla yaradılış amacını bulduğuna ve ilahi iradenin kendisine mutlak bir görev verdiğine inanmıştır.…

Yazar: Şahin Altıntaş

BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN KISA TARİHİ

12 Ocak 2022 Kapalı

‘’ Sanma ki yetimim.                                                                                         Öz be öz Türküm.                                                                                         Bağrımdan çıkmış Atatürk’üm ‘’                                                                                         -Emin Nadir          1363 yılında Sultan I.Murat tarafından Rumeli bölgesine yapılan fetihlerle Türk toprağı olan Batı Trakya uzun yıllar boyunca Türk toprağı olarak kalmıştır. Fetihlerden hemen sonra bölgeye İskân politikası gereği Anadolu’dan Türk akınları olmuş ve han, cami, medrese, hamam gibi…

Yazar: Buğra Kaptan

Selçuklular Zamanında Hanlar

30 Aralık 2021 Kapalı

Özet Selçukluların, Anadolu toprakları üzerinde mimari olarak yeni bir çağ başlattığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu yazıda Anadolu Selçuklu Dönemine dair mihenk taşlarından olan han olgusuna değinilmekle beraber bölgedeki konaklama imkanlarının dönemin ticari faaliyetleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Anadolu Selçukluları Günümüzde Anadolu’da rastlanan çoğu eserin geçmişi Anadolu Selçuklularına dayanmaktadır. Dönemin imar planlamasına göre ilk başta güvenlik yönünde…

Yazar: Fatih Karakoyun

1920 Gence İsyanı

20 Aralık 2021 Kapalı

Gence: Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence şehri deniz seviyesinden 400-450 m yükseklikte bulunmaktadır, Azerbaycan’ın batısında, başkent Bakü’nün 375 km batısında, kuzeydeki Kur-Araz ovasında Gence-Kazak ovasında yer almaktadır İsyanın nedenlerini aktarmadan önce hem Rusya’nın hem de Azerbaycan’ın o dönemdeki ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi vb. durumlarına göz atmak gerekir. 20. Yüzyılda Rusya’nın Durumu: Bu dönemde…

Yazar: Kadife Elif Gülşen

Türkler Şifa Bilir Mi ?

17 Kasım 2021 Kapalı

Uygurlar yerleşik hayata geçene kadar semi-sedanter (konargöçer) bir yaşam sahibi olan Türk topluluklarının bilimsel bir tıbba sahip olmaları mümkün değildi. Tabiat ve toprakla iç içe olan atalarımız sağlıkla ilgili sıkıntılarını dini inançların (Şamanizm, natürizm ve Gök tanrı inancı) hâkim olduğu halkın hekimliğiyle gidermeye çalışmışlardır. Hastalık tiplerine özel kullanılan belirli ilaçlar yoktu bu yüzden İslam Öncesi…

Yazar: Şeyma Ersoy

Kızıl Elma Neden Kızıl?

15 Ekim 2021 Kapalı

KIZIL ELMA NEDEN KIZIL?     Çocukken “Kızıl elma nedir?” sorusu üzerine düşünürdüm. Bunun bazı kaynaklarda “Türk Mitolojisinde hayal edilen, hedeflenen ve istendikçe uzaklaşan, arzu edilen ülkü yahut belde” anlamı taşıdığını gördüm. Bu, fethettiği topraklarla yetinmeyen ve devamlı sınırlarını genişleten Türk Devletlerinin motivasyonunu temsil etmekteydi. Kızıl Elma, komutanın parmağıyla gösterdiği yön, haritada çizilen yeni sınırdı…

Yazar: Betül Azra

Mâtürîdî’nin Bilgi Problemi

2 Ekim 2021 Kapalı

Özbekistan’da bulunan Semerkant şehrinin Mâtürîd köyünde doğması ile Mâtürîdî ismini alan Ebu Mansur el-Mâtürîdî birçok alanda ismini duyurmuş bir İslam âlimidir. Yaşadığı bölgede; etnik yapının Türk olması, eserlerini Arapça kaleme almasının yanı sıra, cümle dizilimlerinin Türk dil yapısına yakın olmasını gerekçelendirerek, Mâtürîdî’nin Türk olduğu fikri âlimlerin ittifakıyla genel bir kabul barındırır. Siyasi olarak Şia’nın entelektüel…

Yazar: Merve Özen

Rus’un Moğol İstilası (1223-1240)

20 Aralık 2020 Kapalı

Bu çalışma, 1223-1240 tarihleri arasında Moğol İmparatorluğu’nun Rus topraklarına akınları ve istilalarını konu almaktadır. Tarihi süreç ve akınlara değinmeden önce tarafların tanınması tarihsel olayları sağlıklı yorumlamak adına gerekli olduğu için yazının başına eklenmiştir. Moğollar: Başlamadan önce, Moğol ordusunun büyük bir çoğunluğunun Türklerden oluştuğunu, idari ve askeri teşkilatlanmalarının Türklerden esinlendiğini vurgulamak lazımdır. Moğollar Onan (Onon) nehri membası ile…

Yazar: Kadife Elif Gülşen

Osmanlı’da Saray Mutfağı

20 Aralık 2020 Kapalı

Osmanlı Devleti bir Türk devletiydi, bu nedenle Kuzey Çin, Hindistan ve Perslerle karşılıklı kültürel alış verişi yoğun olmuştur. Tarihsel süreçte Türkler, bahsi geçen coğrafyalara ayrı zamanlarda hükümdarlık etmiştir. Aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin Mısır’ı fethi ile Baharat yolu üzerinde hakimiyet kurması da mutfakta farklı otların kullanılmasına olanak sağlamıştır. Osmanlı Saray Mutfağı 15. yüzyılda yemeklerin çeşit olarak az ve sade, Mısır’ın fethedildiği 16.…

Yazar: Ayda Tonar