Varlık ve yokluk muhasebesinde en öne koyduğumuz özgürlük kaygısı mevcut