Bu vesika, Yusuf Akçura özelinde Fransızların görüşlerini yansıtmakla beraber, diplomatik