Geçmişi insanlık tarihinin başlarına rastlayan eczacılık mesleği, insanlığın geçirmiş olduğu