Geçmişi insanlık tarihinin başlarına rastlayan eczacılık mesleği, insanlığın geçirmiş olduğu değişimlerle birlikte her çağda gelişerek günümüzde ki konumuna ulaşmıştır. Muhakkak ki gelecek yüz yıllar içerisinde de birçok yeniliği kendi bünyesine dâhil edecektir. Mesleğin geçirdiği değişimlerden eczacılar da etkilenmiş olmakla birlikte zaman zaman da eczacıların halk sağlığına kattığı başarılı çalışmalar sayesinde de eczacılık mesleği diğer sağlık alanındaki meslekleri ve halk sağlığını doğrudan etkilemiştir.

Günümüzde sağlık alanında ki teknolojik alt yapıların gelişmesiyle birlikte başta bilgisayar teknolojisi ve yapay zekâ ile birlikte desteklenen tıbbi cihazlar geliştirilmiş ve sağlık profesyonellerinin hizmetine sunulmuştur. Şüphesiz bu durum birçok kolaylığı bünyesinde barındırmakla birlikte mesleklerin birçok genel kabul gören normlarında değişime neden olmuştur.

Sağlıkta teknoloji destekli ve odaklı gelişmeler insan faktörüne dair hata payını sıfıra indirmeye çalışmakta ve süreç her geçen gün hızlanmaktadır. Sadece sağlık profesyonellerinin meslek hayatında değil, eğitim alma süreçlerinde de büyük değişimler meydana gelmiştir.

Bir diğer değişim ise halkın sağlık profesyonellerine ve tedavi sürecine dair düşüncelerinin yeniden oluşmasına neden olmuştur. Bu durumu şu şekilde örneklendirebiliriz; Amerika Birleşik Devletlerinde Amazon şirketi tarafından kurulan Pill Pack ve Rx Savings Solutions gibi girişimler ülke de ki eczanelerin halka sağlık hizmeti sunma sistemlerini tamamen değiştirmiş durumdalar. Bu firmalar hastanın bir mobil uygulama yardımı ile hekimin yazmış olduğu reçeteyi okutup daha sonra yine teknolojinin bizlere sunmuş olduğu bir diğer ürün olan küçük insansız hava araçları yardımı ile ilaçları hastaya ulaştırıyor.  Bu şekilde mesleğin tüm kodlarını adeta baştan yazıyorlar.

Bir diğer örnekte ise bugün Çin Halk Cumhuriyet’inde ki eczanelerde ki uygulanan robotik eczane modelleridir. Hasta eczaneye getirmiş olduğu reçeteyi diğer kameraya okutmakta ve yapay zekâ ilaçları robotik kollar yardımıyla hastaya vermektedir.

 

Elbette bu girişimleri şimdilik alanlarında öncü ve deneme aşamasındalar. Fakat bizler çok iyi biliyoruz ki her yenilik bir fikirle ve bu fikre inanarak ilk adımların atılmasıyla başlar.

Dünyanın her geçen gün biraz daha dijitalize olduğu bu süreçlerde yenilikler birbirlerini ışık hızıyla takip ederken bu gelişmelerden meslekler eşit olarak etkilenmiyor. İnsan hayatına birinci basamaktan doğrudan etki eden meslekler ve insanlar bu süreçlerle çok daha erken karşı karşıya geliyorlar ve gelişmelere ayak uydurmak zorunda oluyorlar. Aksi takdirde tüm bu sürecin gerişinde kalmak demek, mesleğin durağan haline gelmesi ve yetersizliğinin ortaya çıkması demek anlamına geliyor.

Tabii her yeni gelişme tüm meslekler için olumlu birer adım olarak algılanmamalı. Bilim insanları insanlık yararına geliştirdikleri bu yeni ürünleri insan hayatına pozitif etki yaratması için hayata geçirmeye çalışıyor olsalar da insan faktörü asla ortadan kaldırılmamalıdır.

Unutulmamalıdır ki meslekler teknik ve teorik anlamda iyiye ve faydalıya evrilirken bir tek şeyi bünyelerinde her zaman değiştirmeden korumalıdırlar; meslek felsefesini.

Dünyada ki en önemli şey bir canlının sağlıklı olması ve bu sağlıklı, tam iyilik halinin süreklilik kazanmasıdır. Günümüzde her iki günde bir insanlık tarihinin o güne kadar ki toplam bilgi birikimi üretilmektedir. Bu bilgilerin de birçoğu genel anlamıyla teknolojiye, özel olarak da sağlık teknolojilerinde ürüne dönüşmektedir. Somut çıktılar haline gelmektedir.

Bu somut çıktıların yeni olduğu kadar faydalı olması da bu çalışmaların amacına ulaşmasında önem kazanmaktadır. Bunun için de biz sağlık profesyonelleri her yeni gelişmeyi kendi meslek gruplarımıza uyarlamak noktasında bir yöntem geliştirmeliyiz. Aksi takdir de her yeni maddi gelişme mesleklerimizde bizlerin yapmakta olduğu bir çalışmanın yerini alacaktır. Bu da insan sağlığı alanında ki çalışmalarda insan faktörünü ortadan kaldıracak ve yapay zekanın dijital varlığına hizmet edecektir.

Sağlık alanında ki her meslek grubu bu süreçleri en yakından takip etmeli ve değişimlerin bizzat içerisinde olmalıdır ki yenilikler faydalı olana çevrilebilsin.

Kaynakça :

https://www.pillpack.com/how-it-works

https://www.cnbc.com/2019/05/10/why-amazon-bought-pillpack-for-753-million-and-what-happens-next.html

https://medicalfuturist.com/the-bright-future-of-pharmacies/

https://new.abb.com/news/tr/detail/67746/abb-cin-uluslararasi-endustri-fuarinda-akilli-uretim-ve-saglik-hizmetlerini-hizlandirmak-icin-cozumlerini-sunuyor

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

Şahin Altıntaş

You may also like