Ecel vaktini şaşırır, mevta olur hüsnünden Dil veba olur, mahrum