İnsanlık tarihinin ilk yıllarından itibaren birçok filozof, varoluşun manasını bulma