Cumhuriyet dönemi Türkiye’de milli, laik ve çağdaş özellikler taşıyan Türk modernleşmesinin etkilerini eğitimde de görmek mümkündür. Türk eğitim sisteminde eğitimin milliliği üzerinde durularak yeni bir dünya görüşü kazandırılmaya çalışılmıştır.  

Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yapılan inkılaplar kadınların düşüncelerinin şekillenmesinin yanı sıra, sosyal hayatta da rol modeolmalarına katkı sağlamıştır. Bunun için Türk eğitim ve kültür tarihinde belli bir yeri olan mesleki ve teknik öğretimin bir parçası, “Kız Enstitüleri” açılmıştır.  

Türk giyim ve el sanatları konusunda mesleki eğitimi amaçlayan Kız Enstitüleri, kız çocuklarına istihdam oluştururken aynı zamanda da Türk el sanatlarının yaşatılmasını amaçlamaktadır. Kız Enstitüleri’nin Osmanlı dönemi eğitimden farklı olarak kadınlara alanında istihdam sağlaması kurumun ayırt edici özelliklerindendir. Hatta devlet tarafından teşvikle kadınların Avrupa’da bilgi birikimi ve tecrübe sahibi olması adına projeler uygulanmıştır.  

Kadınların okuma yazma oranını yükseltmek,  Cumhuriyet ideolojisi doğrultusunda yetiştirmek ve toplumda aktif çalışmalar yürüterek rol olmasını sağlamak amacıyla yapılan ilk çalışma 1928 yılında Ankara’da açılan İsmet Paşa Kız Enstitüsü’dür. İlk okul müfredatı uygulanan bu okulda Ankara’nın terzi ihtiyacını karşılamak için atölyeler açılmıştır. Zamanla resim, çocuk bakımı, aşçılık gibi bölümler de eklenerek 2 yıllık mesleki bir eğitim de verilmiştir. 

Ayrıca bugün Milli Eğitim Bakanlığı bağlı olan Kız Meslek ve Teknik Liselerinin temelleri Kız Enstitülerine dayanmaktadır. Kız Enstitüleri Türkiye’nin birçok şehrinde faaliyet göstererek öğrenci ve öğretmen ihtiyacını arttırmış, Kız Liseleri oluşturularak kurumun yüksek öğretim seviyesinde kız öğrencileri yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bugün hala alanında uzman kadınlar yetiştirmeyi amaçlayan Kız Meslek Liseleri yüksek öğretim eğitimiyle birlikte kadınların mesleki yeterliliklerine zemin hazırlamaktadır.  

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

Ayda Tonar

Latest posts by Ayda Tonar (see all)

You may also like