“İptal kültürünü” konuşmaya devam ediyoruz. Amerika’da ortaya çıkan bu kavramı,