Battıysa güneş bir dağın ardından
Çöktüyse karanlık, bir günün ardından
Karanlık gecede kara kayayı gören
Kara kayada yürüyen kara karıncayı gören
Her şeyi gören var

Çınlattıysa ağlama sesiyle Dünyayı bir bebek
Kuru ve ölü toprağa can veren var
Ezelî ve ebedî bir hayata sahip olan
Ölümsüz ve daima diri olan
Memat olmayan hayat veren var

Zenginliği istediğine, ilmi isteyene veriyorsa
Her şeyi ezelî ilmiyle bilen var
Bilgisi yarattıklarının bilgisine benzemeyen
Karada ve denizde ne varsa bilen
Göklerde ve yerde olanları bilen var

Hakkında konuştukların duymuyorsa seni
Duyan vardır kısık veya yüksek tüm sesleri
İşitirken, başka sesleri işitmesine engel olmayan,
Feryat etme duyan yok mu diye. Duyan var
Sesli veya sessiz her düşünceyi duyan var

Yetiştiğin çevrenin kaderin olduğunu biliyorsan
Senin orada yetişmeni belirleyen irade var
Malı mülkü dilediğine veren
Dilediğini yücelten, dilediğini alçaltan
Göklerin ve yerin sahibi, dilediğini yaratan var

Gücünün yetmediği yerde umutsuzluğa kapılıyorsan
Kainatta her şeye kudreti yeten
Gece ile gündüzü birbirine çeviren
Her canlıyı sudan yaratan kudret sahibi var
Ol deyince olduran her şeye kadir olan var

Rahmanın kelamından inmişse dört kitap
Emreden, yasaklayan ve haber veren var
Sina dağında rabbiyle konuşan Musa
Kelamına yetmez denizler mürekkep olsa
Mahiyeti bilinmeyen, seslerden oluşmayan var

Yaratmanın Allaha mahsus olduğunu biliyorsan
Yoktan var eden yegane yaratıcı var
Ezeli ilmiyle, sonsuz gücüyle yaratan
Dirilten, nimet veren, öldüren, azap eden
Her şeyin yaratıcısı, her şeyin vekili olan var

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

Talha Kalkan

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Latest posts by Talha Kalkan (see all)

You may also like