Osmanlı Devleti Afrika seferleriyle bölgede önemli bir toprak sahibi olmuş,