Dünyamızda insanlık, tarihi boyunca savaş ve doğal afetler gibi birçok