Senin kalbine açılıyor bütün pencereler Senin kalbine düşülüyor bütün uçurumlardan