Giriş Yahudiler, tarihi süreç neticesinde çeşitli yaşanmışlıklar ve siyasi olaylardan