Uygurlar yerleşik hayata geçene kadar semi-sedanter (konargöçer) bir yaşam sahibi