1. Özet Türkiye Cumhuriyeti’nin milli enerji politikası, ithalata bağımlılığı bitirmek