Dilimizde “baba” kelimesinin karşılığı; çocuğu olan erkektir. Ancak toplum olarak